کارگاه ها و نمایشگاه ها

کارگاه ها و نمایشگاه ها

همایش اصلاح خاک در جهاد کشاورزی استان یزد با استفاده از کودهای بیولوژیک نیتروزیست و فسفوزیست و قارچ کش بیولوژیک بی ام

کارگاه ها و نمایشگاه ها
کارگاه ها و نمایشگاه ها
کارگاه ها و نمایشگاه ها
کارگاه ها و نمایشگاه ها
کارگاه ها و نمایشگاه ها
کارگاه ها و نمایشگاه ها

کارگاه آموزشی آشنایی با کودهای بیولوژیک و نحوه کار برد آنها با حضور و تدریس کارشناسان شرکت دانش بنیان کشت گستر نوژان خراسان شمالی در مدیریت جهاد کشاورزی الیگودرز

رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکت کشت کار گستر نوژان کودهای بیولوژیک نیتروزیست و فسفوزیست با حضور معاون محترم فناوری ریاست جمهوری

حضور شرکت دانش بنیان کشت کار گستر نوژان به همراه شرکت دانش بنیان رویان تیسان سبز در نمایشگاه کشاورزی اراک

حضور نمایندگان شرکت نوژان در نمایشگاه کشاورزی بین‌المللی گرگان با حضور جناب دکتر ربانی